Welkom in de Waalsprong

Nijmegen omarmt de Waal

Waalsprong in cijfers

De Waalsprong is een gebied dat volop in ontwikkeling is. Naast woningen wordt er in de Waalsprong ook ruimte gemaakt voor bedrijven, scholen, winkels, parken en sportvoorzieningen. Het is goed bereikbaar per auto, OV, fiets en te voet. Het gebied groeit en bloeit de komende jaren verder.

12.500 420.000 m2 17.000 m2 90.000 m2
Woningen Bedrijven Winkels en horeca Bijzondere bebouwing

De 3 wijken in de Waalsprong