Bouwprojecten in Hof van Holland

In het nieuwe centrumgebied van de Waalsprong wonen al mensen, maar er wordt ook nog volop gebouwd. Uiteindelijk komen er in Hof van Holland bijna 2.000 woningen. Dat zijn zowel koop- als huurwoningen, in verschillende prijsklassen. Ook krijgt de buurt een winkelcentrum, net als andere voorzieningen zoals een school, gezondheidscentrum, sporthal en bibliotheek. 

Hart van de Waalsprong 

In indrukwekkend tempo wordt gebouwd aan Hart van de Waalsprong. Hier komen 500 koop- en huurwoningen (waarvan 100 sociale huurappartementen), en 35 winkels. Het winkelcentrum gaat open in november 2023. De oplevering van woningen in Hart van de Waalsprong is in volle gang, maar er zijn ook nog woningen beschikbaar. 

Blent 

In het oosten van Hof van Holland, vlak naast station Lent, komt het project Blent. Rond groene binnenhoven komen ongeveer 120 stadse rijwoningen, die in 3 fases worden verkocht. Vervolgens volgen nog eens 588 appartementen, waarvan 300 in de sociale huur. Uiteindelijk krijgt Blent ook een kantoorgebouw. 

Living-Inn 

In het unieke woonconcept Living-Inn leven jongeren en senioren straks in één gebouw. Aandacht voor elkaar is een kernwaarde in Living-Inn. Het gebouw krijgt ook een zorgvleugel, waar mensen met een indicatie voor een verpleegafdeling kunnen wonen. 

Sociale huurwoningen 

In Hof van Holland bouwen woningcorporaties Portaal en Talis volop sociale huurwoningen. Die woningen worden toegewezen door Entree, het samenwerkingsverband van woningcorporaties in de regio Arnhem-Nijmegen.