Watersysteem

In de Waalsprong wordt een bijzondere en duurzame kringloop voor regen- en kwelwater (water dat onder de rivierdijk omhoog komt) aangelegd. Een deel van dit systeem is er al: goten, wadi’s en singels bepalen het straatbeeld in de Waalsprong. Ze staan in verbinding met de grote waterplassen in De Waaijer, zoals de Lentse Plas. In natte periodes vangen we water op in de plassen, en in droge tijden pompen we dit rond via de singels. Het ecosysteem blijft zo in stand. Meer weten over het watersysteem? U leest het in de brochure ‘Water in de Waalsprong. Vraag deze aan via waalsprong@nijmegen.nl, of kom langs in het Waalsprong Informatiecentrum.

  Als bewoner kunt u eraan bijdragen dat het water mooi en schoon blijft, en dat de waterkringloop in balans blijft. Dit kunt u doen: 

  • Vang uw regenwater op in een regenton en gebruik dit water om planten water te geven
  • Was uw auto niet voor de deur maar bij een wasstraat. Zo komt er geen zeep of andere stoffen in het watersysteem
  • Ruim hondenpoep o.! Hondenpoep is namelijk funest voor de waterkwaliteit. Bovendien bent u overal in Nijmegen verplicht hondenpoep op te ruimen. Behalve in speciale hondenuitlaatveldjes: hier zorgt de gemeente voor regelmatig schoonmaken
  • Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen
  • Voer geen eendjes en ganzen: als u brood in het water gooit, wordt de olie uit het brood gezogen en vormt dit een plasje rond het brood. Dit komt in de veren van eenden en ganzen
  • Laat uw afvalcontainer wassen door een speciaal reinigingsbedrijf
  • Geef groen de ruimte. Plant groen in plaats van stenen in uw tuin. Zo wordt regenwater sneller opgenomen in de grond