Dijkzone

Tussen het stedelijke centrum van de Waalsprong en de Waaldijk ligt een strook land die we ‘Dijkzone’ noemen. Hier komen de komende jaren meerdere woningbouwprojecten, terwijl de omgeving groen blijft. 

We beginnen met de bouw van Homestead: 77 woningen op een bijzonder vormgegeven terp. In een later stadium is het project De Waalhoven aan de beurt. De 4 ‘hoven’ krijgen ieder een eigen karakter, maar hebben ook iets met elkaar gemeen. Ze liggen op de grens tussen natuur en stad, in een omgeving die uitnodigt tot bewegen en een gezond leven. 

In dit gebied ligt ook Fort Beneden Lent. Het is gebouwd in de 19e eeuw, en staat op dit moment leeg. Rondom het Fort ligt materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Pas nadat dit goed is onderzocht, beslissen we over een nieuwe bestemming voor het Fort. Dat gebeurt samen met de Staatsbosbeheer, zij zijn de eigenaar.