Veur Lent

Het is moeilijk voor te stellen dat stadseiland Veur Lent nog geen 10 jaar oud is. Op het eiland ontspannen Nijmegenaren in hun vrije tijd volop, en het kunstwerk ‘Gezicht van Nijmegen’ is een enorme publiekstrekker. 

Veur Lent kwam tot stand door het project ‘ruimte voor de rivier’. De Waal maakt bij Nijmegen een scherpe bocht. In combinatie met steeds meer periodes van zware regenval stroomopwaarts, zorgde dat in het verleden regelmatig voor overstromingen en dijkdoorbraken. Er werd een nevengeul van 3 kilometer lang gegraven, waardoor de rivier meer water kan verwerken. In 2015 was de Spiegelwaal klaar. De gemiddelde waterstand is hierdoor 30 centimeter lager geworden. 

Tussen het ‘vasteland’ van de Waalsprong en Veur Lent zijn 2 bijzondere bruggen gebouwd: de Lentloper, een brug voor alle soorten verkeer, en de Zaligebrug voor fietsers en voetgangers. 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat op een klein gedeelte van Veur Lent nieuwe woningen zouden komen, maar dit plan kwam na een stadspeiling in 2022 niet door de gemeenteraad.