Vossenpels

Vossenpels grenst aan zowel Park Lingezegen als recreatiegebied De Waaijer. Daarom kunnen we Vossenpels gerust een bijzondere plaats noemen. Een deel van de buurt is af. In een ander deel moet de nieuwbouw nog starten. In Vossenpels-Noord komen uiteindelijk zo’n 650 woningen, die qua stijl aansluiten op al bestaande bebouwing in het gebied. 

Vossenpels-Zuid is al wel bebouwd en staat beter bekend onder de naam Plantjevlag. De gemeente koos met dit project voor een unieke en nieuwe vorm van wonen en werken. 200 bouwkavels kwamen beschikbaar, waarop toekomstige bewoners hun woon- of werkdroom mochten waarmaken. Zij konden in het gebied letterlijk en figuurlijk hun vlag planten. De Nijmeegse inwoners deden mee in de planfase en realisatiefase van het bouwproject. Bewoners maakten onderling afspraken over hoe de woningen eruit kwamen te zien, maar er waren geen eisen vanuit de gemeente. Ook de inrichting van de buitenruimte - en het beheer ervan - wordt gedaan door de bewoners. Deze aanpak heeft geleid tot een unieke buurt!