Grote Boel

Ten noorden van de Oosterhoutse plas ligt Grote Boel: een nieuwe buurt met veel ruimte, groen en water. De omgeving is stedelijk, en toch voelt het als een dorp. In en om de buurt zijn veel parkjes, hofjes en speelgroen te vinden, zoals Park Grote Boel. Hier zijn verschillende archeologische vondsten gedaan, waardoor we onder meer weten dat jagers en verzamelaars 3000 jaar geleden al hier naar voedsel zochten. Een deel van de vondsten zijn terug te vinden in het park, en dus zichtbaar voor iedereen. 

Veel voorzieningen kunt u vinden in voorzieningenhart De Klif. Hier komen de buurtvoorzieningen samen onder één dak, zoals een wijkcentrum, jongerencentrum, sportzaal en vergaderruimtes. 

De buurt heeft haar naam te danken aan een boerderij die aan de Ressense Wal heeft gestaan, de Groote Boel. Op deze plaats ligt nu restaurant Brass, aan de oever van de Oosterhoutse plas.