Zuiderveld

Ondanks de naam is dit de meest noordelijk gelegen buurt van Nijmegen. Zuiderveld ligt tussen Grote Boel en bedrijventerrein De Grift. Bijna alle woningen in Zuiderveld liggen vlakbij bomen, beplanting of een wadi. Dat geldt zowel voor de woningen die al zijn opgeleverd, maar ook voor woningen die nog gebouwd gaan worden. Zuiderveld is namelijk nog volop in ontwikkeling. Het westelijke gedeelte is af, maar aan de noordzijde wordt volop gebouwd. In een later stadium wordt Zuiderveld-Oost gebouwd, als één van de laatste bouwprojecten van de hele Waalsprong. 

Het woningaanbod is zeer divers. Zo zijn er kavels, tweekappers, rijwoningen, en een zeer bijzonder project: Ecodorp Zuiderveld. Dit is een duurzame leefgemeenschap, opgezet door de Vereniging Ecodorpen Gelderland, in samenwerking met woningbouwcorporatie Talis. 

Zuiderveld heeft inmiddels ook al een bijnaam: de filmbuurt. De straten zijn namelijk genoemd naar beroemde filmregisseurs. Zo is er een Alfred Hitchcockstraat en een Frederico Fellinistraat.